top of page
2023 Kindergarten Graduation

2023 Kindergarten Graduation

Central pics

Central pics

graduation 2023

graduation 2023

Central pics 4

Central pics 4

Central pics 5

Central pics 5

IMG_2320.JPG
Speak Up.png

Fariinta Kormeeraha Guud

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo Akadeemiyada Waxbarashada Focus ee Waqooyiga Columbus (FLANC) sanad dugsiyeedka 2022-2023. Dhammaanteena FLNC ayaa kula shaqayn doona si aan sannad dugsiyeedkan uga dhigno mid xiiso leh oo waxtar leh. Waxaan sameyn doonaa dadaal kasta si aan u hubinno kobaca tacliimeed iyo bulsho ee ardaydeena. Dadaalkayaga isku dhafan ayaa go'aamin doona horumarka ardaydeena.

     

Hadafkayagu waa inaanu bixino jawi waxbarasho oo u oggolaanaya arday kasta inuu gaadho awoodiisa tacliin oo uu heer sare ka gaadho heerarka imtixaanka gobolka. Aad baanu ugu faraxsanahay inaan kuu soo sheegno in bulshada dugsigeena ay ku guulaysteen waxbarashada sayniska, xisaabta, iyo cilmiga bulshada sannadkii hore. Waxa aanu qorshaynay in aanu ku dhisno guushaas sanadkan anagoo horumarinayna hab-dhaqanka ardaydeena oo aanu galinayna kaaliyayaasha waxbarashada, oo ay ku jiraan manhajka dheeriga ah iyo xooga saarida akhriska iyo luuqada tacliinta. 

   

Websaydhkeena waxa uu leeyahay macluumaad muhiim ah oo dugsi oo uu ku jiro buug-gacmeedka oo u qoran waalidiinta, ardayda iyo shaqaalaha. Waa qalab tixraaceed muhiim ah oo qeexaya habraacyada, dhaqamada iyo waxyaabaha laga filayo dugsiga. Waxa kale oo aad ka heli kartaa jadwalka dugsiga, siyaasadda labiska, iyo macluumaadka kale ee khuseeya. Fadlan si taxadar leh u akhri si uu hage u noqdo ka-qaybgalka guusha leh ee dhammaan dhinacyada nolosha dugsiga. Waalidiinta, ardayda, iyo shaqaalaha waxa lagu wargelin doonaa wixii isbeddel ah ee siyaasadda dugsiga ka hor.

Anigoo ku hadlaya magaca Akadeemiyada Waxbarashada Focus ee Waqooyiga Columbus, shaqaalaha, iyo Guddiga Agaasimayaasha, soo dhawaada, nasiib wacan, iyo xawli Ilaahay.

Cabdi Faarax, Kormeere

Click to View the
2023-2024 School Year Calendar

Preview our Bookfair!

Calendar.png
images.jpg

The Literati Book Fair is coming!

Do you have what it takes to Crack the Case?

Come get clued in to the best new books on September 25th-September 29th.

Every purchase benefits our school.

Click to View this Month's Newsletter

newsletter.png

Quick Links

ProgressBook png.png
dojo.png
zearn_logo.png

Class Dojo

bottom of page